O nama

Rukovodstvo AgencijeDirektor

Elvis Kondžić


 Datum rođenja: 27. juni 1976

Mjesto rođenja: Slavonski Brod (R Hrvatska)

Državljanstvo: BiH

Bračno stanje: oženjen, otac jednog djeteta

 

OBRAZOVANJE

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (rad na okončanju MA studija/izrada teze)

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu - 2007. godine (zvanje:VSS, diplomirani politolog)

 

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:

njemački (čitanje, pisanje, govor – odlično)

engleski (čitanje, pisanje, govor – vrlo dobro/odlično)

 

PROFESIONALNO ISKUSTVO

1.april 2019 -  Parlamentarna skupština BiH, Dom naroda

Šef kabineta predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH

01. juli 2017 -  BROD pro d.o.o Sarajevo

Direktor

Oktobar 2015. - Vijeće ministara BiH, kabinet predsjedavajućeg

Savjetnik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH za međunarodne odnose

02. decembar 2014 - BROD pro d.o.o Sarajevo

Prokurista bez ograničenja ovlaštenja

24. april - 2013. Grad Sarajevo

Savjetnik gradonačelnika za međunarodnu saradnju i evropske integracije

August 2012 - KO SDA Sarajevo

Izvršni sekretar za odnose s javnošću

Decembar 2012./februar 2013 - Podrška BiH u procesu evropskih integracija

Konsultant (Junior Short Term Expert)

Mart 2011 - Predstavniĉki dom Parlamenta Federacije BiH

Šef kabineta / savjetnik predsjedavajućeg Predstavničkog doma za međuparlamentarnu saradnju i saradnju sa institucijama BiH u oblasti evropskih integracije

April 2010 - Javna ustanova Muzej „Alija Izetbegović“

V.d. direktora

Februar 2010 - Muzej „Alija Izetbegović“

Kustos sa pravima i obavezama direktora

Januar 2010 - Fondacija Konrad Adenauer

Predstavništvo Sarajevo - stručni saradnik

Juli 2008 - Muzej Sarajeva

Depandans: Muzej Alije Izetbegovića - kustos

Novembar 2007 - Muzej Sarajeva

Depandans: Muzej „Alija Izetbegović“ - vodič

Januar 2007 - „Kupujmo i koristimo domaće“, Udruženje građana

Direktor marketinga

Januar 2006 - Fondacija Konrad Adenauer, Predstavništvo Sarajevo

Koordinator /Slobodni saradnik za projekte evropskih integracija i ekonomije

Januar 2005 - Fondacija Konrad Adenauer, Predstavništvo Sarajevo

Slobodni saradnik za projekte edukacije o EU

Mart 2004 - UNDP/UNV Integrated Youth Programme, Sarajevo

Koordinator za informiranje o omladinskoj politici

Oktobar 2002 - Fondacija Konrad Adenauer, Predstavništvo Sarajevo

Slobodni saradnik za projekte u oblasti religije i mladih

Decembar 2001 - Fondacija Heinrich Boell, Regionalni ured Sarajevo

Projekt menadžer za BiH i Kosovo

Januar 2001 - Fondacija Konrad Adenauer, Predstavništvo u Beogradu

Projekt menadžer za Srbiju

Desk officer za Crnu Goru

Septembar 1999 - Fondacija Konrad Adenauer, Predstavništvo Sarajevo

Projekt koordinator za Crnu Goru

Septembar 1998 - Fondacija Konrad Adenauer, Predstavništvo Sarajevo

Projekt asistent na projektu “Lokalna samouprava

 

ANALIZE, PUBLIKACIJE, STRUČNA IZLAGANJA

Analiza: “Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija” - autor

Publikacija: „Historija europskog ujedinjenja kroz govor europskih političara 1946- 2006.“ - urednik

Izlaganje: „Bosna i Hercegovina: Protektorat EU protiv volje?“ - Izlagač/Autor

Studija: „Pozicija Bosne i Hercegovine u odnosu na ekonomske kriterije za članstvo u EU“ - tehniĉki realizator/urednik

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Mart/april 2001. Praksa u stranci CDU Njemačke u Berlinu i KelnuObrazac i uputstvo za prijavu
Pronađite odgovore i savjete na učestala pitanja i probleme vezane za korupciju u BiH.
Pitanja i odgovori
Vaš doprinos borbi protiv korupcije je iznimno bitan. Pošaljite nam svoje primjedbe i sugestije i učestvujte u borbi protiv korupcije u BiH.
Odnosi s javnošću