APIK

Odnosi s javnošću

 

Sanita Sivić, stručna savjetnica za odnose s javnošću

Rođena 24.1.1981. godine u Sarajevu

Kontakt telefon: 057/322-550

E-mail: sanita.sivic@apik.ba

 

Obrazovanje

2006. godine diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Odsjek sociologija)

Profesionalna karijera

2013                                         stručna savjetnica za odnose s javnošću u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
2011-2013 savjetnica za medije u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciji borbe protiv korupcije
2009-2011 novinarka Unutrašnjo-političke rubrike dnevnog lista „Dnevni avaz“
2003-2009 novinarka Unutrašnjo-političke rubrike dnevnog lista „Oslobođenje“
2002-2003 urednica priloga Antena dnevnog lista „Oslobođenje“
2001-2002 novinarka rubrike Sarajevska hronika dnevnog lista „Oslobođenje“