Kontakt

Kontakt

                                                                                                                                                       ADRESA I TELEFON

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
Dabrobosanska 26-28
71123, Istočno Sarajevo
Bosna i Hercegovina 

E-mail: kontakt@apik.ba
Telefon: 057 322 540
Faks: 057 322 547

Tehnički sekretar direktora i zamjenika direktora: 057 322 540
Stručni savjetnik za odnose s javnošću: 057 322 550

KONTAKTI ZAPOSLENIH

DIREKTOR

Elvis Kondžić


ZAMJENIK DIREKTORA

Damirka Mioč

Rade Ristović


ODJELJENJE ZA PODRŠKU

Jasmina Kulenović, šef Odjeljenja

jasmina.kulenovic@apik.ba

Sanita Sivić, stručni savjetnik za odnose s javnošću

sanita.sivic@apik.ba

Miroslav Gazivoda, stručni savjetnik za informacione tehnologije

miroslav.gazivoda@apik.ba

Selvedina Salkić, tehnički sekretar direktora i zamjenika direktora

selvedina.salkic@apik.ba

Mirsad Hadžiabulić, vozač direktora i zamjenika direktora

mirsad.hadziabulic@apik.ba

 

SEKTOR ZA PREVENCIJU KORUPCIJE

Vladica Babić, pomoćnik direktora

vladica.babic@apik.ba

Jelena Turanjanin, stručni savjetnik za prikupljanje podataka, istraživanja i analize

jelena.turanjanin@apik.ba

Ilma Vranac, stručni savjetnik za izradu politika, akcionih planova, planova integriteta i praćenje sukoba interesa

ilma.vranac@apik.ba

Igor Ćorluka, stručni savjetnik za praćenje primjene propisa i obuke

igor.corluka@apik.ba

Tahani Komarica, viši stručni saradnik za razvoj i provođenje edukativnih programa

tahani.komarica@apik.ba

 

SEKTOR ZA KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

Mevludin Džindo, pomoćnik direktora

mevludin.dzindo@apik.ba

Ilfet Vejo, stručni savjetnik za nadzor i procjenu provođenja strategija

Ilfet.vejo@apik.ba

Mirela Tomić, stručni savjetnik za nadzor i procjenu provođenja strategija i akcionih planova

mirela.tomic@apik.ba

Vanja Gašanović, stručni savjetnik za koordinaciju tijela za borbu protiv korupcije

vanja.gasanovic@apik.ba

Dženana Pinjo, stručni savjetnik za međunarodnu saradnju

dzenana.pinjo@apik.ba

Dragan Bašević, stručni savjetnik za zaštitu lica koja prijavljuju korupciju

dragan.basevic@apik.ba

 

SEKTOR ZA PRAVNE, KADROVSKE, OPĆE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

-, pomoćnik direktora


Slavica Cvijetić, stručni savjetnik za finansijsko poslovanje

slavica.cvijetic@apik.ba

Sanja Koroman, referent za administrativno-tehničke poslove obračun plata, naknada i blagajnu

sanja.koroman@apik.ba

Dragan Macan, vozač-kurir

dragan.macan@apik.ba

Obrazac i uputstvo za prijavu
Pronađite odgovore i savjete na učestala pitanja i probleme vezane za korupciju u BiH.
Pitanja i odgovori
Vaš doprinos borbi protiv korupcije je iznimno bitan. Pošaljite nam svoje primjedbe i sugestije i učestvujte u borbi protiv korupcije u BiH.
Odnosi s javnošću