Kontakt

Prijava putem pošte

 

Vaše prijave naslovit ćete na Agenciju i poslati na našu adresu:

AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

PREDMET: Prijava korupcije

Dabrobosanska 26-28
71123 Istočno Sarajevo
BiH 

Ukoliko koristite elektronsku poštu, dokazni materijal (dokument, slika, audio zapis, video zapis) dodajte kao prilog (ukupna maksimalna veličina priloga iznosi 7MB) i pošaljite na e-mail:

Predmet: Prijava korupcije

E-mail: prijavakorupcije@apik.ba

Obrazac i uputstvo za prijavu
Pronađite odgovore i savjete na učestala pitanja i probleme vezane za korupciju u BiH.
Pitanja i odgovori
Vaš doprinos borbi protiv korupcije je iznimno bitan. Pošaljite nam svoje primjedbe i sugestije i učestvujte u borbi protiv korupcije u BiH.
Odnosi s javnošću