Saopštenja za javnost

Održan radno-konsultativni sastanak Antikorupcionog tima Vlade FBiH i rukovodstva APIK-a

10.5.2023

Neki od najznačajnijih zajedničkih zaključaka sa sastanka su da je potrebno dodatno koordinirati antikorupcijske aktivnosti u BiH, kao i unaprijediti i ojačati saradnju svih antikoruptivnih tijela u BiH

U sjedištu Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH u Sarajevu održan je radno-konsultativni sastanak rukovodstva Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK) i članova Tima na čelu s predsjednikom Eldanom Mujanovićem.

Kako je saopćeno iz Antikorupcionog tima Vlade FBiH, ovom prilikom, direktor APIK-a Elvis Kondžić, njegova zamjenica Damirka Mioč i pomoćnik Mevludin Džindo prezentovali su rezultate rada Agencije u prethodnom periodu, te planove novog rukovodstva u budućnosti, a u okviru kojih su i modaliteti saradnje, te očekivanja od Antikorupcionog tima Vlade FBiH. 

Mujanović je rukovodstvo APIK-a, kao centralne antikorupcijske agencije i koordinatora antikorupcijskih aktivnosti u BiH, upoznao sa dosadašnjim radom, kao i rezultatima rada Antikorupcionog tima Vlade FBiH, te budućim planiranim aktivnostima.

- Akcenat je stavljen na dodatno unaprjeđenje i jačanje uspostavljene antikoruptivne mreže u Federaciji BiH, te aktivnosti na osiguranju preduslova za izradu strategije za borbu protiv korupcije u FBiH i pratećeg akcionog plana, kada se za to stvore pravne pretpostavke (usvoji državna strategija). U okviru buduće strategije za borbu protiv korupcije u Federaciji BiH očekuje se i definisanje uloge i budućeg statusa Antikorupcionog tima Vlade FBiH u sistemu borbe protiv korupcije u FBiH. Neki od najznačajnijih zajedničkih zaključaka sa sastanka su da je potrebno dodatno koordinirati antikorupcijske aktivnosti u BiH, kao i unaprijediti i ojačati saradnju svih antikoruptivnih tijela u BiH. Također, potrebno je usvojiti zajedničku komunikacijsku strategiju koja će doprinijeti adekvatnom prezentovanju rezultata rada svih tijela za borbu protiv korupcije u BiH, uzimajući u obzir nadležnosti i ovlaštenja istih - saopćeno je iz Antikorupcionog tima Vlade FBiH.


Obrazac i uputstvo za prijavu
Pronađite odgovore i savjete na učestala pitanja i probleme vezane za korupciju u BiH.
Pitanja i odgovori
Vaš doprinos borbi protiv korupcije je iznimno bitan. Pošaljite nam svoje primjedbe i sugestije i učestvujte u borbi protiv korupcije u BiH.
Odnosi s javnošću