8.9.2022

Održana prva sjednica Stručnog kolegija u novom sazivu

Direktor Elvis Kondžić i njegovi zamjenici Damirka Mioč i Rade Ristović naglasili su da će fokus Agencije biti stavljen na oblast prevencije korupcije kao vrlo značajnog institucionalnog mehanizma za dugoročno smanjenje stope korupcije u BiH
15.7.2022

Agencija zaštitila još jednog zviždača

Nakon zaprimanja informacije od zaštićenog prijavitelja korupcije o nastupanju štetnih radnji kao čin odmazde nakon što je prijavio korupciju odnosno kao akt odvraćanja od zaštićenog prijavljivanja, Agencija je pravovremeno i u saradnji sa nadležnim institucijama potvrdila da su štetne radnje nastupile te naložila njihovo otklanjanje
14.7.2022

Predstavnici APIK-a na sastanku u Ministarstvu pravosuđa ZDK

U fokusu razgovora bio je i proces profesionalizacije tijela za borbu protiv korupcije u Zeničko-dobojskom kantonu, normativno pozicioniranje budućeg Ureda za borbu protiv korupcije kao i materijalno-tehnički uvjeti potrebi za rad Ureda
7.7.2022

Direktor Šabotić sa saradnicima posjetio Vladu FBiH

Tokom sastanka fokus je stavljen na dinamiziranje procesa sistemske prevencije korupcije u FBiH, posebno u domenu jačanja normativnog okvira iz oblasti zaštite zviždača, profesionalizacije tijela za sprječavanje korupcije na nivou FBiH, te provedbe Zakona o sukobu interesa u institucijama FBiH
4.7.2022

Konferencija povodom Međunarodnog dana zviždača

U okviru ovog panela dat je detaljan uvid u trenutno stanje kada je u pitanju provedba Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BIH sa fokusom na izazove i perspektive u provedbi ovog zakonskog rješenja

Obrazac i uputstvo za prijavu
Pronađite odgovore i savjete na učestala pitanja i probleme vezane za korupciju u BiH.
Pitanja i odgovori
Vaš doprinos borbi protiv korupcije je iznimno bitan. Pošaljite nam svoje primjedbe i sugestije i učestvujte u borbi protiv korupcije u BiH.
Odnosi s javnošću