Govori i intervjui

Direktor APIK-a za SRNA-u: Potreban najširi front za prevenciju korupcije

10.2.2016

Postoje određeni pojedinačni primjeri dobre prakse u borbi protiv korupcije, u nastojanjima da se adekvatno suprotstavi ovoj pošasti - ukazuje direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za BiH Sead Lisak i upozorava da su to pojedinačne, nesinhronizovane i izolovane aktivnosti.

SARAJEVO, 10. FEBRUARA /SRNA/- Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za BiH Sead Lisak najavljuje najširi mogući front u borbi protiv ovih kriminalnih pojava. 

Cilj je, ističe Lisak, da se u borbu protiv korupcije aktivno uključi i privatni sektor, kao i da se nastavi istinsko jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom i medijima. 

"Moramo iskoristiti novu Strategiju za borbu protiv korupcije i situaciju u kojoj koliko-toliko sazrijeva politička volja na taj način da se sa deklarativne prelazi na stvarnu podršku borbi protiv korupcije", navodi Lisak u intervjuu Srni. 

Prema njegovim riječima, to se dijelom vidi donošenjem akcionih planova za realizaciju obaveza iz Reformske agende, koje su usvojili svi nivoi vlasti u BiH. 

"Cilj je da stvorimo `kičmu` borbe protiv korupcije tako što ćemo realizovati vrlo ambiciozan plan. Treba da zaokružimo sistem za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, da pomognemo uspostavljanje tijela za borbu protiv korupcije, kao pretpostavku efikasnog sistema prevencije", najavljuje Lisak. 

Postoje određeni pojedinačni primjeri dobre prakse u borbi protiv korupcije, u nastojanjima da se adekvatno suprotstavi ovoj pošasti, upozorava Lisak i ukazuje da su to pojedinačne, nesinhronizovane i izolovane aktivnosti. 

"Ako uvažimo činjenicu da svi pokazatelji nezavisnih istraživanja govore da je korupcija u BiH i dalje rasprostranjena i da su pravni okvir za borbu protiv korupcije i predviđene zakonske kazne neadekvatni, teško je dati pozitivnu ocjenu o borbi protiv korupcije u prethodnoj 2015. godini", upozorava Lisak. 

Prema njegovim riječima, broj pravosnažnih presuda za krivična djela korupcije i dalje je zanemarljiv u odnosu na percepciju zastupljenosti korupcije u društvu, što samo po sebi ukazuje na problem. 

S tim u vezi, u okviru svojih nadležnosti, Agencija je tokom 2015. godine intenzivno radila na koordinaciji preventivnih mjera, posebno u vezi sa izradom planova integriteta svake pojedinačne institucije na nivou BiH, a potom i izrade planova borbe protiv korupcije, kao i edukaciji. 

Kada se govori sa aspekta Agencije, 2015. godinu označilo je i mnogo toga dobrog na polju borbe protiv korupcije. 

Savjet ministara BiH jednoglasno je usvojio Strategiju za borbu protiv korupcije 2015-2019. godine. 

"Po prvi put, uz aktivan angažman predstavnika relevantnih institucija sa svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i medija, BiH dobija domaći `proizvod` - produkt stvarnih potreba ove države, s ciljem efikasne borbe protiv korupcije. 

Tokom prošle godine, po prvi put u BiH i zemljama regiona vratili smo instituciju zaštićene osobe koja prijavljuje korupciju za radno mjesto", navodi Lisak. 

Agencija je realizovala i niz obuka različitih ciljnih grupa, osigurana je donatorska pomoć za uspostavljanje baze podataka i prateće aplikacije za prijave korupcije i zaštitu prijavilaca korupcije, te će, nakon testne faze, ova oprema biti na raspolaganju svim tijelima za sprečavanje korupcije na svim nivoima u BiH. 

Ipak, za istinsku borbu protiv korupcije neophodni su politička volja, institucionalni kapaciteti i profesionalizam pojedinaca sa jasno izgrađenim integritetom, tako da niko ne krije slabosti i ne traži alibi u nezavisnosti, navodi Lisak. 

"Zadovoljni smo što su Parlamentarna skupština BiH i Savjet ministara prepoznali važnost Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za BiH i na adekvatan način riješili pitanje njenog smještaja. 

Ovakva odluka rezultat je napora koje je Agencija ulagala proteklih godinu dana, kako bi pitanje njenog smještaja bilo adekvatno riješeno", zaključuje Lisak.


Obrazac i uputstvo za prijavu
Pronađite odgovore i savjete na učestala pitanja i probleme vezane za korupciju u BiH.
Pitanja i odgovori
Vaš doprinos borbi protiv korupcije je iznimno bitan. Pošaljite nam svoje primjedbe i sugestije i učestvujte u borbi protiv korupcije u BiH.
Odnosi s javnošću