Govori i intervjui

Direktor APIK-a Sead Lisak za Oslobođenje: Od osnivanja nam ne daju raditi

27.3.2015

Urgenciju Ministarstva finansija BiH možemo tumačiti samo kao atak na nezavisnost Agencije, izjavio je direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH

• Za danas je bila zakazana primopredaja ključeva u novom poslovnom prostoru koji je odlukom VMBiH dodijeljen Agenciji na čijem ste čelu. No, u međuvremenu Vam stiže obavijest o odgodi primopredaje. Zbog čega?

- Tačno je da smo samo tri dana nakon obavijesti Službe za zajedničke poslove da se trebamo pojaviti na sastanku na kojem će nam biti uručeni ključevi dodijeljenog prostora dobili obavijest o odgodi primopredaje. Obrazloženje je, kako je navedeno u dopisu Službe, naknadno obavještenje firme TEAKOM d.o.o. da su radovi na objektu u toku. Postavlja se pitanje kako Služba na osnovu navoda iz svog dopisa da su 20. marta izvršili službenu primopredaju kupljenog prostora može objasniti činjenicu da objekat još nije završen. Pritom, Ministarstvo finansija BiH nam 10. marta šalje urgenciju da hitno uselimo u prostor koji nije siguran, odnosno u kojem nisu provjerene plinske instalacije, a da nije ni konsultiralo Službu i dobilo informaciju da li je prostor spreman za useljenje. Da su nas kontaktirali, znali bi i da postoji otkazni rok od tri mjeseca za raskid ugovora sa vlasnikom prostora koji trenutno koristimo, a koji se mora ispoštovati. U suprotnom, država bi morala platiti ogromne penale.

Nema ni vrata

Nama je u interesu da dobijemo trajni smještaj, ali u prostorije dodijeljene kvadrature fizički nije moguće smjestiti zaposlene i materijalno-tehnička sredstva. Zbog toga smo Vijeću ministara uputili zahtjev da preispita odluku i da odredi adekvatan i tehnički ispravan prostor.

• Šta se zatekli prilikom posjete novim prostorijama i zbog čega su one neuslovne?

- Prije desetak dana posjetili smo prostor kako bismo se uvjerili u stanje u kojem se nalazi, te radi planiranja rasporeda i smještaja uposlenika. Površinski, radi se o neuslovnom prostoru za smještaj trenutno uposlenih i materijalno-tehničkih sredstava, na dijelu zidova vidjeli smo tragove mema i vlage, te plinske bojlere za centralno grijanje koji su smješteni u prostorijama u kojima će boraviti uposlenici. U hodniku je djelimično oštećen strop, dok na jednoj od dodijeljenih kancelarija nisu postavljena vrata. Prostor u takvom stanju neprikladno je dodijeliti državnoj instituciji.

• Kome je u interesu onemogućiti efikasan i zakonit rad Agencije?

- Agencija je samostalna, nezavisna institucija, koja za svoj rad odgovara Parlamentu BiH. Ova institucija bavi se vrlo osjetljivim pitanjem, zbog čega mora biti pošteđena bilo kakvih političkih pritisaka i ucjena. Urgenciju u kojoj je navedeno da hitno moramo preseliti u neuslovan prostor i da ćemo, ukoliko ne postupimo po naređenju, biti sankcionirani, ne možemo drugačije tumačiti već kao atak na njenu nezavisnost i operativnost. Pitanjima kome je u interesu i zbog čega ne bismo se htjeli baviti, jer niti smo istražni organ, niti imamo vremena za to. Na sve načine pokušavamo da radimo svoj posao, da prevencijom korupcije ovu pojavu svedemo na minimum. Umjesto toga, moramo se baviti samim sobom. Podsjetiću vas da smo u januaru 2015. VMBiH uputili na usvajanje Strategiju za borbu protiv korupcije 2015 - 2019. i Akcioni plan za njenu provedbu, kao ključne strateške dokumente za BiH. I umjesto da budu usvojeni, oni su skinuti sa dnevnog reda.


• Kako je moguće da je kvadrat poslovnog prostora skuplji u Istočnom Sarajevu nego u Sarajevu ili Banjoj Luci? 

- Kao što sam već rekao, mi nismo istražni organ. Postoje pravosudni organi koji se bave tim pitanjima i koji bi se, ukoliko je bilo eventualnih nepravilnosti ili nelegalnih radnji pri kupovini ovog prostora, time trebali pozabaviti. Ne bih komentirao ni samu proceduru provođenja javnih nabavki, jer u nju nismo imali uvid.

• Još nekoliko državnih agencija odbilo je ulazak u dodijeljene prostorije. O kojim je agencijama riječ? 

- I do nas su došle te informacije. Navodno su i pojedine državne institucije sa sjedištem u Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu i Tuzli odbile prihvatiti dodijeljeni prostor i preuzeti ključeve iz razloga što je nedovoljan za smještaj uposlenika, što ovu cjelokupnu priču čini još kompleksnijom. Ogroman novac je plaćen za prostore u koje je nemoguće useliti.

• Koliko je Agencija u 2014. zaprimila dojava o koruptivnom djelovanju i šta ste uradili?

- Samo u prva tri mjeseca 2015. godine dobili smo 30 prijava korupcije, što znači da građani vjeruju ovoj instituciji i da su prepoznali ono što mi radimo.

Dugotrajan proces

Po svim prijavama je postupljeno u skladu sa našim zakonskim nadležnostima, dakle prijave su sa našim mišljenjem ili proslijeđene nadležnim institucijama na postupanje ili su odbačene kao neosnovane.

• Koliko ste zadovoljni dosadašnjim učinkom Agencije, jer je činjenica da je korupcija vodeći problem u bh. društvu?

- S obzirom na to da se od osnivanja ove agencije sve čini da ona ne profunkcionira i više sam nego zadovoljan. Ovo nije agencija koja ima operativne ovlasti i čiji su rezultati vidljivi odmah, već radimo na prevenciji i koordinaciji borbe protiv korupcije, gdje je puno učinjeno. Osim postupanja po prijavama, nedavno smo dobili zadatak da budemo direktan implementator Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH i time nadležni za dodjeljivanje, kao i oduzimanje statusa zaštićenog prijavitelja korupcije. Do sada smo imali sedam zahtjeva za dodjelu statusa, od čega smo pet odbili. Učestvovali smo u kreiranju planova borbe protiv korupcije u svim institucijama na nivou BiH. Na osnovu smjernica koje je sačinila Agencija, uz našu pomoć više od 60 posto institucija izradilo je vlastite planove integriteta kao važan preventivni antikorupcijski alat. Borba protiv korupcije je dugotrajan proces, ali krajnji učinci prevencije pružaju višestruku korist.


Obrazac i uputstvo za prijavu
Pronađite odgovore i savjete na učestala pitanja i probleme vezane za korupciju u BiH.
Pitanja i odgovori
Vaš doprinos borbi protiv korupcije je iznimno bitan. Pošaljite nam svoje primjedbe i sugestije i učestvujte u borbi protiv korupcije u BiH.
Odnosi s javnošću