Aktuelnosti
news

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije javno je pohvaljena za usklađenost poslovanja sa važećim zakonskim propisima i savjesno raspolaganje budžetskim sredstvima

17.9.2014

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je na 41. sjednici održanoj 10.09.2014. godine, povodom rasprave o izvještajima kancelarije za reviziju institucija BiH o reviziji finasijskog poslovanja  institucija BiH, usvojio zaključak kojim se  Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije javno pohvaljuje za usklađenost poslovanja sa važećim zakonskim propisima i savjesno raspolaganje budžetskim sredstvima.

news

Predstavnici Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije učestvovali na šestom sastanku Mreže za etiku i integritet u Litvaniji

14.7.2014

Direktor i zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, gdin Sead Lisak i gdin Dragan Slipac učestvovali su na šestom sastanku Mreže za etiku i integritet, koji se održao u sklopu RESPA-e (Regional School Of Public Administration) 08.-09.jula 2014. godine.

news

Usvojen Izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: „Pretpostavke za efikasan rad Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije“ i Izvještaj o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2013. godinu

11.7.2014

Na 39. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dana 10.07.2014. godine, usvojen je, sa preporukama sadržanim u njemu, Izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: „Pretpostavke za efikasan rad Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije“.

news

AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE IZRAŽAVA ZABRINUTOST I OSUĐUJE POJAVU SVE ČEŠĆIH POJAVA KORUPTIVNOG DJELOVANJA I ZLOUPOTREBU JAVNIH FUNKCIJA

3.7.2014

Ističući punu podršku policijskim agencijama i istražnim organima u primjeni represivnih mjera protiv počinilaca gore navedenih krivičnih djela, Agencija u skladu sa svojim nadležnostima, poziva sve građane da prijave svaki oblik koruptivnog djelovanja kao i svaki drugi oblik zloupotrebe javnih ovlasti.

news

NOVI I SNAŽNIJI KORAK U PREVENCIJI KORUPCIJE I KOORDINACIJI BORBE PROTIV KORUPCIJE– realizacija priprema za izradu nove Strategije i Akcionog plana BiH za borbu protiv korupcije za razdoblje 2015.-2019. godinu

3.7.2014

Radna grupa za izradu Strategije i Akcionog plana BiH za borbu protiv korupcije za razdoblje 2015.-2019. godinu., održala je prvi sastanak dana 01. i 02. jula 2014. godine. Radnu grupu su formirali   Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

news

JAČANJA KAPACITETA AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE

2.7.2014

U smislu jačanja kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, a u skladu sa specifičnom mjerom 1.3. iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije (2009.-2014.), direktor Agencije, gdin Sead Lisak je zaželio dobrodošlicu pet  novouposlenih državnih službenika i upoznao ih sa radom i načinom funkcionisanja Agencije

Najave događaja
Prijavite...