Aktuelnosti
news

DRAGAN SLIPAC, ZAMJENIK RAVNATELJA APIK-a: BiH zauzima 80. mjesto po korupciji na listi od 175 zemalja

12.12.2014

Dnevni list

Dragan Slipac, zamjenik ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, priznaje kako organizirana borba protiv korupcije izostaje zbog nedostatka političke volje i neprocesuiranja javno objavljenih afera i pojedinačnih slučajeva.
 

 

news

LISAK I SALIHOVIĆ NA SASTANKU ICHA U VAŠINGTONU:Borba protiv korupcije globalni izazov

9.12.2014

Sastanak Međunarodne alijanse boraca protiv korupcije okupio predstavnike 94 države, te 53 međunarodne organizacije i akademije

news

APIK i TI BiH ORGANIZIRALI KONFERENCIJU U SARAJEVU: Jačanje institucija ključno za efikasnu borbu protiv korupcije

9.12.2014

Na Konferenciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije istaknuta je potreba za jačanjem nadležnosti i nezavisnosti institucija koje provode antikorupcione zakone

news

ZAŠTITA PRIJAVITELJA KORUPCIJE U BiH: 68 državnih institucija donijelo podzakonske akte

24.10.2014

Ovim će biti garantirano da da niti jedan državni službenik ili klijent javne administracije, koji u dobroj namjeri prijavi nepravilnost, ne bude zbog toga  kažnjen

 

news

APIK KREIRAO SMJERNICE ZA INSTITUCIJE BiH: Započeta izrada planova integriteta

17.10.2014

Agencija institucijama pruža pomoć u vidu konsultacija tokom izrade planova te na izrađene planove integriteta daje mišljenje

news

REALIZACIJA STRATEGIJE BPK: APIK inicirao donošenje planova borbe protiv korupcije

15.10.2014

Sve institucije BiH dužne su pravovremeno i na potpun način izvještavati Agenciju o provedbi donesenih i usvojenih planova

Najave događaja
Prijavite...